The Team

OSDG

Coordinators

Abhiram Tilak Potula
Moida Praneeth Jain
Ankith Raghupathi Pai

OSDG

Advisors

Bhav Beri
Srija Mukhopadhyay

Tech

& Events

Agyeya Singh Negi
Ami Ashish Buch
Anushka Sharma
Aryan Maskara
Arihant Tripathy
Gopal Kataria
Maddireddy Kritin
Mohit Kumar Singh
Rinish Sam I
Udith Krishna M Nair
Varun Edachali

Corp.

& Outreach

Shlok Amit Sand
Vyakhya Gupta
Yajat Rahul Rangnekar

Design

Team

Aikya Oruganti
Bommana Sai Praneeth
Shaunak Biswas