Team

Coordinators

Pratyaksh Gautam
Shashwat Singh
Vamshi Krishna

Design

Ananya Sane
Poorva Pisal
Pratyay Suvarnapathaki
Sneha Raju
Vansh Kohli

Outreach

Adyansh Kakran
Bhav Beri
Harshit Aggarwal
Prayush Rathore
Sankalp Bahad
Soveet Nayak
Srija Mukhopadhyay
Talib Siddiqui
Varshita Kolipaka
Venkata Kesav Venna
Vrinda Agarwal

Tech

Abhijnan Vegi
Akshit Kumar
Akshit Sinha
Aneesh Chavan
Gautam Ghai
Gurkirat Singh
L Lakshmanan
Prerak Srivastava
Shamil